Menu
Prohlídka zajateckého tábora Elsterhorst 1939-1945 s českým průvodcem

Prohlídka zajateckého tábora Elsterhorst 1939-1945 s českým průvodcem

Prohlídka se zabývá různými fázemi historie tábora Elsterhorst ve zbývající budově bývalého lazaretu.

V letech 1938/39 byl tábor zpočátku využíván jako zajatecký tábor. Od roku 1940 zde byli zajati i francozští důstojníci. Ke konci 2. světové války se z tábora pod sovětským vedením stalo sběrné místo pro zajaté příslušníky německého Wehrmachtu. Od srpna 1946 byly do tábora přijímány vysídlené osoby z bývalých německých východních oblastí. V brežnu 1948 byl tábor rozpuštěn.