Menu

Drasta Serbow wokoło Wojerec

K regionej Wojerowskeje drasty słušeše něhdy 28 sydlišćow. Zhotowjena z rubjanych wołmjanych płatow dominuja jasne, sylne barby w njej. Charakteristiskej za njedźelsku a swjedźensku drastu holcow a młódšich žonow stej oranžowa suknja a čornožidźana hauwba ze seklu w tyle resp. runje tak sformowana běła tylowa abo běłowušiwana holčowa hawba. Dokelž njemóžeše sej ludnosć w holi w zašłosći drohe debjenki dowolić, napodobnjachu so z pomocu škleńčanych parličkow. Dźěćaca drasta eksistowaše hač k Druhej swětowej wójnje, kotraž so w formje wot teje dorosćenych njerozeznawaše. Hač do spočatka 1930tych lět chodźachu tež hólcy hač do štyrjoch lět w narodnej drasće podobnych šaćikach. Mužaca drasta so w 19. lětstotku němskej drasće připodobni. Najdlěje je so dołhi módry kabat z čerwjenym podšićom a błyšćatymi kneflemi zdźeržał. Dalše drastowe elementy, kaž cholowy, lac a krabat z rubjaneho płata abo ćmowa lacowa fala, zdžeržachu so w dzěłanskej drasće. Regionalne wosebitosće w swjedźenskich drastach pokazuja na mnohostronskosć tuteje drasty, štož so mjez druhim we wšelakorej nahłownej pyše njewjesty a družkow jednotliwych wosadow jewi.

Dźensa pěstuja a prezentuja drastowe a rejowanske skupiny předewšěm swjedźenske drasty.

Nach oben

Drasta Serbow wokoło Wojerec